Diensten

Mensen kunnen tijdelijk of langdurig in de problemen raken.
Oorzaken kunnen zijn ziekte, ongeval, het wegvallen van naasten, het ontstaan van een geestelijke of psychische handicap.
Hierdoor kunnen zij lichamelijk en/of geestelijk niet in staat zijn om de administratie bij te houden.

Er zal tal van redenen te bedenken waardoor u hulp bij uw administratie nodig heeft.

 • Tijdelijke hulpverlening (maximaal 6 maanden)
  Voor de tijdelijke hulpverlening gaat ik uit van het aanbieden van een taak op maat. Voor de werkzaamheden wordt een offerte uitgebracht van de te verrichten werkzaamheden, de tijdsduur en de prijs.
 • Langdurige hulpverlening (minimaal 1 jaar)
  De langdurige hulpverlening kan bestaan uit een of meer onderdelen.
  Budgetbeheer (met of zonder schulden*)
  Naast de vaste lasten rekening en de huishoudrekening kan ook worden gewerkt
  met een spaarrekening indien uw inkomsten die toelaten. Doel is toekomstige investeringen of grotere uitgaven veilig te stellen.
  Financieel administratieve ondersteuning / PGB beheer
  Ten behoeve van mensen die niet in staat zijn of moeite hebben met de administratieve verwerking ( bijvoorbeeld met internetbankieren) kan mijn kantoor eenvoudige administratieve ondersteuning bieden.
  Schuldhulpverlening
  Het principe is dat schulden uit eigen middelen betaald moeten worden.
  Als dit ondanks goed budgetbeheer niet mogelijk blijkt, wordt in overleg met de
  schuldeisers en/of de gemeentelijke overheid gezocht naar oplossingen. 
  Ik kan u helpen met de volgende stap als budgetbeheer voor u niet toereikend is.*Indien u schulden heeft, zal bekeken worden of deze problematisch zijn. Als dat het geval is, wordt u geadviseerd zich aan te melden bij een instantie voor schuldhulpverlening. Wanneer u schulden heeft die niet problematisch zijn of wanneer u niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, zal uw Budgetbeheerder proberen betalingsregelingen te treffen. Als de schuldeisers geen medewerking willen verlenen, kan het zijn dat uw schuldenlast hoger wordt door rente en kosten. Daarnaast kunnen nog steeds invorderingsmaatregelen plaatsvinden. Uw Budgetbeheerder is hier niet verantwoordelijk voor.

  Bewindvoering
  Wettelijk is geregeld voor mensen die niet handelingsbekwaam en/of handelingsbevoegd zijn dat de rechter iemand benoemd die verantwoordelijk is voor de financiële gang van zaken van die persoon. Voorbeelden zijn mensen met een verstandelijke beperking, dementie of een psychische aandoening. De rechter ziet erop toe, dat door goedkeuring van een jaarlijkse verantwoording gezond financieel beheer wordt gevoerd.
  Voor meer informatie: curatele-bewind-en-mentorschap