Begeleiding individueel

In de wet staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Lukt dat niet zonder hulp, dan kunt u daarvoor begeleiding aanvragen. Ik kan in veel gevallen individuele begeleiding bieden.
Vrijblijvend kom ik bij u langs om uw zorgvraag in kaart te brengen en te kijken of hulp die ik kan bieden passend is.
Let op: ik kan niet zowel uw PGB-beheer doen als uw zorgverlener zijn. Indien ik u individueel begeleid dient u zelf zorg te dragen voor de betaling via de SVB of hiervoor een vertegenwoordiger aan te wijzen.

U kunt ook begeleiding nodig hebben door:

  • probleemgedrag;
  • problemen met denken en concentreren;
  • problemen met u te oriënteren: u weet bijvoorbeeld niet welke dag het is, hoe u van de winkel terug naar huis moet of wie de mensen om u heen zijn.

Individuele begeleiding betekent dat u van uw zorgverlener tips en adviezen krijgt. U kunt onder andere begeleiding aanvragen voor hulp bij:

  • dagindeling
  • activiteiten, zoals hobby’s en boodschappen
  • sociale contacten
  • administratie en geldzaken
  • vaardigheden oefenen zoals lezen en schrijven

Bij de gemeente

Kinderen tot 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Individuele begeleiding van volwassenen valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wetten uit. Daarom vraagt u individuele begeleiding bij de gemeente aan.

Er zijn wel verschillen tussen wat gemeenten vergoeden en wat niet.

Bij het zorgkantoor

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u individuele begeleiding uit deze wet vergoed krijgen. Wilt u deze hulp zelf inkopen met een pgb, dan vraagt u een pgb aan bij het zorgkantoor.