Budgetbeheer

Budgetbeheer is meestal tijdelijk. Het stopt zodra u uw geldzaken weer in orde hebt. Het kan ook blijvend zijn. Dat geldt voor mensen die zelf hun inkomsten en uitgaven niet kunnen beheren. Of mensen die het meer rust geeft als deze handelingen uit handen wordt genomen.

Stappenplan:

  1. Een vrijblijvend intakegesprek bij u thuis of desgewenst op een locatie elders om te bekijken of wij u in uw situatie van dienst kunnen zijn. Een klik tussen u en ons is belangrijk. Het is belangrijk een goed gevoel te hebben bij degene aan wie u uw administratie toevertrouwd. Wanneer u besluit na dit gesprek geen gebruik te willen maken van onze diensten, brengen wij hiervoor geen kosten in rekening.
  2. Het tekenen van een overeenkomst budgetbeheer. Hiervoor wordt geen opstarttarief berekend zoals veel budgetbeheerders doen.
  3. Uw administratie wordt overgenomen. Bij de ABN AMRO bank openen wij een beheerrekening en in overleg ook een leefgeldrekening en/of spaarrekening. Veelal kunt u voor uw leefgeld of spaargeld uw eigen rekeningen gewoon behouden. Daarnaast worden diverse instanties op de hoogte gebracht van onze afspraken. Tot slot wordt een budgetplan opgesteld en worden indien van toepassing betaalafspraken met schuldeisers gemaakt.
  4. Wanneer uw administratie in kaart is gebracht ontvangt u in overleg periodiek uw leefgeld. Dan kan bijvoorbeeld wekelijks, 2-wekelijks of maandelijks zijn. Uw vaste lasten en rekeningen worden betaald van de beheerrekening. U stuurt uw post naar ons door of wij ontvangen rechtstreeks uw post en handelen dit af. U overlegt met ons over uitgaven die u wilt (gaan) doen en die van invloed zijn op uw budgetplan.

Belangrijk is te weten dat samen met u wordt gewerkt aan uw toekomst!