PGB beheer

Bij PersoonsGebondenBudget beheer mag de budgethouder zelfstandig blijven beschikken over de financiële middelen. Ik zorg ervoor dat de PGB gelden op een eerlijke en goede manier wordt beheerd en dat rekeningen op tijd worden gecontroleerd en betaald.

Op 1 januari 2015 is de zorg in Nederland verandert. Ook is de werkwijze voor het PGB verandert. PGB wordt niet meer op een eigen rekening gestort, maar dit wordt nu overgemaakt via de SVB (Sociale Verzekeringsbank). In principe beheert de SVB nu het PGB, maar als budgethouder blijft je zelf wel verantwoordelijk voor de juiste besteding van het budget.

Ik kan als vertegenwoordiger optreden om een aantal taken van uw PGB administratie uit handen te nemen. Denk hierbij aan:

  • Urenbriefjes en facturen ondertekenen
  • Betalen van nota’s en afhandelen van declaraties
  • Archiveren PGB administratie
  • Bewaken einddatum van uw indicatie(s)
  • Ondersteuning bij invullen van (zorg) overeenkomsten
  • Ondertekenen zorgovereenkomst(en)

Let op: ik kan niet zowel uw zorgverlener voor begeleiding individueel zijn als uw PGB-beheer doen. Als uw PGB vertegenwoordiger kan ik uw zorgverleners betalen uit uw vastgestelde budget. U zoekt zelf of met hulp zorgverleners die u kunnen helpen en die bij u passen.