Doel

Structuur in uw administratie
Begeleiding waar nodig; (tijdelijk) ontlasten of langdurige ondersteuning
Hoe kan ik u helpen?

Het hoofddoel van mijn kantoor is het ordenen en/of beheren van de (financiële) privé administratie van alleenstaanden en gezinnen. In veel situaties heeft u een zetje in de rug nodig en kunt u na een periode van hulp uw administratie prima zelf bijhouden.
Budgetbeheer is voor mensen die moeite hebben om hun eigen financiën te regelen of voor mensen die verwachten dat ze in de toekomst hun financiën niet meer kunnen of willen beheren.

Tot de taken van mijn kantoor reken ik onder meer:

  • Begeleiding/coaching van uw administratie
  • Alle inkomsten/uitgaven en indien van toepassing schulden in kaart brengen
  • Beheerrekening openen en zo nodig een leefgeldrekening
  • Betalen van vaste lasten
  • Betalen van leefgeld aan u
  • Aanschrijven alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft, zodat u geen post meer ontvangt over financiële zaken. Alle post zal naar ons verstuurd worden, zodat wij uw financiën kunnen regelen en u rust heeft.
  • Afsluiten noodzakelijke verzekeringen
  • Reservering voor onvoorziene kosten
  • (Hulp bij) het invullen van formulieren of het aanvragen van regelingen als;

– Aanvraag bijzondere bijstand
– Aanvraag gemeentelijke regelingen
– Aanvraag andere uitkeringen
– Aanvraag toeslagen zoals: huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget