Diensten

Budgetbeheer / budget coaching

Dit kan tijdelijk zijn maar ook voor langere termijn bijvoorbeeld wanneer u merkt dat maandelijks rondkomen niet meer lukt of als er schulden zijn ontstaan. Dit kan in de vorm van budget coaching of budgetbeheer.

Samen zorgen wij ervoor dat een vaste lasten rekening de inkomsten en uitgaven in balans brengt. Op een andere rekening komt uw week- of maandgeld.

Bij budget coaching kom ik bij u langs en houdt u zelf de regie. Bij budgetbeheer beheer ik de vaste lasten rekening maar kunt u te allen tijde uw transacties en indien van toepassing de schuldaflossingen inzien.

PGB-beheer

Bij een Persoons Gebonden Budget (PGB) mag de budgethouder (meestal) zelfstandig beslissingen nemen over het budget en regelt daarnaast de administratieve zaken rondom de zorgverleners

Ik kan als vertegenwoordiger optreden om u te ontlasten met de PGB administratie. Ik zorg voor bewaking van het budget en dat de zorgverleners de juiste contracten hebben en op tijd worden uitbetaald.

Begeleiding

Wanneer u individuele begeleiding nodig heeft kan ik u daarbij helpen.
Vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg), de PGB (Persoons Gebonden Budget) of uit eigen middelen kunt u mij inzetten om u te begeleiden.

De taken kunnen bestaan uit boodschappen doen, sturing geven, structuur aanbrengen in uw dagritme of samen dingen ondernemen om sociaal isolement te doorbreken.